Moscow Toastbusters Executive Commetee

Valeriya Pogorelova
Valeriya Pogorelova
President
Daniil Pyzhlakov
Daniil Pyzhlakov
VP Education
Samira Dostdar
Samira Dostdar
VP Membership
Alexander Baranov
Alexander Baranov
VP Public Relations
Ekaterina Dymova
Ekaterina Dymova
Past-Immediate President
Ekaterina Shulakova
Ekaterina Shulakova
Treasurer
Tatiana Gladysheva
Tatiana Gladysheva
Secretary
Andrey Kiselev
Andrey Kiselev
Sergeant at Arms
Valeriya Kholodkova
Valeriya Kholodkova
Advisor

Moscow Toastbusters Club Members

Alexandra Fedorenko
Alexandra Fedorenko
TB Club Member
Andrey Kiselev
Andrey Kiselev
TB Club Member
Ekaterina Shilakova
Ekaterina Shilakova
TB Club Member
George Perelman
George Perelman
TB Club Member
Martino Abbracciavento
Martino Abbracciavento
TB Club Member
Myles Flaig
Myles Flaig
TB Club Member
Yana Moskalkova
Yana Moskalkova
TB Club Member
Nikolay Marchenko
Nikolay Marchenko
TB Club Member
Olga Latanova
Olga Latanova
TB Club Member
Samira Dostdar
Samira Dostdar
TB Club Member
Tatiana Ovchinnikova
Tatiana Ovchinnikova
TB Club Member
Veronika Fedulova
Veronika Fedulova
TB Club Member

See how to become a member: https://toastbusters.ru/about-club/membership